Samarbete

Samarbete

Samarbete utgör en viktig del av vårt arbete. Arabiska Bokstavscentret har genom åren samarbetat med flera olika parter. Ett viktigt led i vår drygt 19-åriga verksamhet har varit det nära samarbetet som vi har haft med ABF Göteborg och FIA där vi delar många gemensamma utgångspunkter: att utveckla ett mångkulturellt samhälle där syftet är att främja integration via kunskap. ABF har inneburit ett stort stöd till oss då de dels är våra bidragsgivare men även dels för att vi har inhämtat mycket inspiration därifrån.

Vi vill också betona vikten av de samarbeten vi har haft med andra myndigheter, föreningar, institutioner, stadsdelsnämnder och andra organisationer. I det avseendet bör vi nämna ABF, Folkhögskolan i Angered, Göteborgs Stad idrott & förening, Göteborgs Stad Angered, Migrationsverket, Eklövet i Lövgärdet, Folkets Hus i Hammarkullen, Mångkulturellt hälsocenter och NTF Väst Trafiksäkerhetens Främjande.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt fortsatt samarbete med alla de här organisationerna under de kommande åren.

göteborgstad
ABF samarbete
samarbete ABC