Hem

Vårt arbete

Arabiska Bokstavscentret, ABC, är en ideell och en mångkulturell förening. Vi har funnits sedan 1995 och vårt mål är att förbättra förutsättningarna för invandrare från olika länder och vänder oss både till vuxna och barn. Genom att visa olika portar in i samhället och utrusta invandrare med språk- samt samhällskunskap hoppas vi på Arabiska Bokstavscentret kunna bidra till en ökad integration i det svenska samhället. Nedan  presenterar vi en del av det arbete som föreningen driver för att ge en bild över vår verksamhet. Läs mer om Arabiska Bokstavscentret på arabiska.

معلومات بالعربية

Svenska introduktions kurser
Hos oss får du möjlighet att prata svenska och träffa andra människor. Vi erbjuder ett introduktionsprogram för att ta första steget till det svenska samhället. Du får läsa svenska och samhällskurser.
Föreläsare från myndigheter
Vi bjuder in föreläsare och erbjuder seminarier från många olika myndigheter i syfte att öppna dörrar, lära känna Sverige och få samhällsnyttig information som du kan dra fördelar av i det vardagliga livet.
Läxhjälp i olika ämnen
Det största enskilda ämnet är svenska följt av läxhjälp i matematik och engelska för barn och ungdomar. Vi har genom åren hjälpt många deltagare, både i grundskolan och gymnasiet, med ämneskunskap och motivation.
Datakunskap
Datakunskap är en annan cirkel som erbjuds på skolan och som vänder sig till vuxna.
Modersmål
Vi driver modersmålsundervisning för barn och ungdomarna. Goda språkkunskaper ser vi som resurser i samhället.
Målning
ABC erbjuder målning till barn och ungdomar. Dessutom driver vi en cirkel för vuxna i sömnad som är populär.

"Kunskap är nyckeln till framgång"

Vi på Arabiska Bokstavscentret vill vara del av denna framgång och integrationsarbete.