Om oss

OM OSS

Om oss på Arabiska Bokstavscentret. På den här sidan kan du läsa mer om oss och vår verksamhet som vi har delat in i social-, studie- samt kulturverksamhet.

Socialverksamhet

Om oss: Stark gemenskap är grunden till ett hälsosamt samhälle. Att delta i sociala aktiviteter är viktigt för människors välbefinnande. Det ökar känslan av tillhörighet vilket är i sin tur viktigt för att ge balans i livet i det nya landet man har kommit till.

Bristen på nätverk är en anledning till att invandrare har svårare att hitta jobb i Sverige. Vi jobbar med andra föreningar och organisationer för att utrusta våra deltagare med verktygen som behövs för att komma i rätt väg och förbättra livskvaliteten. Vi förenklar tillsammans bildandet av kontakter och nya relationer (i.e. mentorer, affärskontakter, språkvänner) och behandlar människorna som starka individer vilkas resurser är nytta till samhället.

ABC:s cirkelledare har ett passionerat engagemang i sitt uppdrag. De är nyfikna och förväntansfulla inför varje möte med en ny deltagare. Vi stödjer i form av att vi erbjuder samtal, individuella eller i grupp, samt social rådgivning. Vi hjälper den som vill ha hjälp med att fylla i en ansökan, översättning, ringa myndigheter till exempelvis advokater, migrationsverket, förskolan med mera.

Livet kan bli en enorm frustration för en ensam äldre invandrare som inte kan prata svenska. Vi vill vara måna om att ta hand om våra seniorer och nå ut till dem. Vi hjälper dem med översättning och tolkning eller bara att samtala en stund. Vårat kafé är en mötesplats där de kan sitta med deltagare för att utbyta tankar och erfarenheter. På ABC får våra äldre möjlighet att bryta isoleringen, känna gemenskap och skapa kontakter.

 

Studieverksamhet 

Om oss: En stor del av ABC:s studieverksamhet består av introduktionskurser i svenska och samhällsorientering. Vi får många anmälningar varje dag och alla är intresserade av att lära sig svenska för att komma snabbt in i samhället.

Klasserna brukar vara fulla av nyfikna själar och lektionerna fyllda med samtal och diskussion. Kurserna är väldigt lustbetonade och varierande och ger kunskap till enkel kommunikation på svenska och om svenska samhället. Vi erbjuder även kurser på högre nivå. Fokus ligger på att deltagarna ska våga prata mer än att lära sig massa grammatik.

Våra cirklar vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna med invandrarbakgrund. När det gäller vuxna, så har vårt övergripande motiv varit att motverka kursdeltagarnas svårigheter med det svenska språket och situationen i det nya landet.

När det gäller barn och ungdomar har vi cirklar i modersmålsundervisning, läxhjälp i matematik och engelska samt målning. Läxhjälpen i matematik och engelska finansieras med Skolverkets bidrag. Cirklarna syftar till att förstärka deras kunskaper i dessa ämnen och utgör ett komplement till undervisningen på vanlig skola. Våra cirkelledare är måna om att skapa en god relation med eleverna. Hos oss blir eleven sedd och hörd vilket ökar deras trygghet och motivation. Vi har fått det bekräftat av föräldrarna och eleverna att detta har resulterat i högre betyg och bättre självförtroende. 

Kulturverksamhet

Om oss: Vår kulturverksamhet innefattar föreläsningar, kulturprogram samt studiebesök. Vi har bland annat haft föreläsningar och informationsmöten från polismyndigheten, Hälsoteket, Röda korset, Närhälsan, Fryshuset, socialförvaltningen, Forex med mera.  Studiebesök har även varit en viktigt och nyttig upplevelse för medlemmarna och vi har bland annat besökt Hälsoteket, Folkets Hus Uddevalla, stadsbibliotek, Sjöfartsmuseet, stadsmuseet och naturhistoriska museet. Även utflykter har anordnats till olika platser såsom botaniska trädgården, slottsskogen, Askimbadet, Liseberg, och Skärgården med mera. Dessa har syftat till att öka medlemmarnas kännedom om den svenska naturen och sevärdheterna.

bild 1 om oss
bild 2 om oss
bild 3 om oss